Giriş Yap

Şifremi Unuttum

Misyon-Vizyon

Misyon-Vizyon

1. MİSYONUMUZ

 Kendini yenileyen ve geliştiren kadrosu ile, damızlık yetiştiricilerin; bilgi, beceri ve refahını artırmayı öncelik edinen, örgütler arası işbirliği ile Kayseri'nin ekonomik gelişimine katkı sağlayan, teknoloji ve ar-ge yatırımları ile örgütlere örnek olmak

2. VİZYONUMUZ

Birlikte bir olabilmek.

3.DEĞERLERİMİZ

Sorumluluk: Yetiştiricilerimiz ekonomik ve sosyal refahını yükseltirken güvenli ve yeterli hayvansal gıdaya erişimde üstümüze aldığımız görevleri yerine getirmekten tüm organlarımızla birinci derece sorumluyuz.

İtibar: İtibar yolunun güvenden ve örnek olmaktan geçtiğini biliriz. Yetiştiricilerimizin itibarının birliğimizin itibarı olarak görürüz.

Dayanışma:Ortak sorunlar ve çıkarlarımız için bir araya gelebilmenin gücüne inanır, birlikte hareket edebilmenin gücünü gösteririz.

Çalışma: Bilgi ve tutkunun gücü ile yaptığımız işte daima başarılı ve örnek olmayı hedefler bunun için her türlü çabayı ortaya koyarız.

Gelişim:Bütünsel gelişimin bireysel gelişimden başladığını biliriz. Her yeni gün bir öncekinden daha iyi olabilmek için çalışırız.

4.KURUMSAL YETKİNLİKLER

Kurumsal yetkinlikler; KDSYB'de her düzeyde çalışan tüm arkadaşlarımızda beklediğimiz ortak davranış göstergesidir. Bunların beş temel yetkinlik üçü yönetsel yetkinliklerdir.

Tüm yetkinlikler yönetsel basamaklara göre beklenen davranış göstergelerine ayrışmış üç ayrı yönetsel seviye için üç ayrı her bir yetkinlik için davranış göstergeleri belirlenmiştir.

4.1.Yetkinlik Tanımları

Biz Bilinci Ekip Ruhu; belirlenen ortak hedeflere ulaşmak için diğer takım üyeleri ile uyumlu, paylaşımcı ve olumlu bir çalışma ilişkisi içinde hareket etmek.

Etkili İletişim; işini yaparken farklı iletişim araçlarını (sözlü, yazılı ve beden dili) etkili bir şekilde kullanarak, karşısındaki kişide olumlu ve saygın bir izlenim bırakacak, şekilde kendini ifade etmek.

Samimiyet; fikrini ve düşüncelerini, hissettiği gibi paylaşabilme.

Değişime Açık Olma; yeni fikirleri ve önerileri kabul edebilme ve hayata geçirebilme.

Problem Tanımlayabilme; problem tanımlayabilme tıkanıkları ve sorunları görebilme, fark edebilme.

4.2.Yönetsel Yetkinlikler

Liderlik Becerileri; örgütsel hedeflere ulaşmada insanların birlikte çalışacağı çevreyi yaratma.

Planlama Ve Organizasyon; hedefleri ve ona ulaşacak her türlü alt ihtiyacı görebilme ve uyumlu senkronizasyon sağlama.

Motive Etme; kişilerin var olan potansiyellerinin farkına varmalarını sağlayarak, tüksek hedefler gerçekleştirebilmek için sonuca götüren yaklaşımlar geliştirebilme, heyecan oluşturabilme.