Giriş Yap

Şifremi Unuttum

Hakkımızda

Hakkımızda

Birliğimiz "4631 Sayılı Hayvan Islah Kanunu" ve bu kanuna ilişkin "Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" esas alınarak 03.02.2001 tarihinde Kayseri bölgesinde faaliyet gösteren damızlık süt sığırı yetiştiricilerin bir araya gelerek Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ni kurarak faaliyetlerine başlamışlardır.

Süt sığırcılığında öncelikli amaçlardan bir tanesi, mevcut hayvanların genotipik kalitesini iyileştirerek nitelikli damızlık sığır yetiştirmek ve süt üretimini artırmaktır. Bu konuda başarılı olmanın ön koşulu ise düzenli kayıt tutmaktır. Bu sebeple Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri, e-Islah veri tabanında soy kütüğü ve verim kayıtlarını düzenli olarak tutmaktadırlar.

Birliğimizin amacı üyeler ile koordinasyon içerisinde olarak üstün verimli hayvan ırkları yetiştirilmesi için; gerekli yerli ırkların verimlerinin arttırılması, genetik potansiyellerinin geliştirilmesi, bunların soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının düzenli olarak tutulması, üyelerin gerekli eğitimlerinin sağlanması, ihtiyaçlarının temin ve tedariki gibi hususlar ile Merkez Birliği'nin planlayacağı her türlü hayvan ıslahı çalışmalarını yapmak amacıyla hizmet vermektir.

Çalışma Konuları

- Soy kütüğü projesi

- Ön soy kütüğü projesi

- Döl kontrolü projesi

- Sperma satışları

- Sağım ve hijyen ürünleri satışları ve teknik servis

- Küpeleme çalışmaları

- Yem bitki tohumları satışları

- Eğitim ve danışmanlık hizmetleri

- Ultrason hizmeti

- Tırnak bakımı hizmeti

- Buzağı ambulansı hizmeti

- Üyelerin üretmiş oldukları sütleri soğuk zincirde toplanıp pazara sunulması çalışmaları

Birliğin Genel Durumu

Birliğimizde soy kütüğünde 1.161 işletmede 25.756 baş anaç sığır olmak üzere 61.904 baş hayvan kayıtlıdır. Ön soy kütüğünde ise 18.952 işletmede 37.665 baş anaç sığır olmak üzere toplam 163.145 baş hayvan kayıtlıdır.

Birliğimizde ıslah çalışmalarını yürütmek için Ziraat Mühendisi, 2 Veteriner Hekim, 8 Veteriner Teknikeri olmak üzere toplam 41 personel mevcut olup, sahada 20 araç ile hizmet verilmektedir.