Giriş Yap

Şifremi Unuttum

Albüm Detay Fotoğraf Galerisi

ALBÜM SAYFASI
OLAĞAN GENEL KURUL İLANI Fotoğraflarımız

KAYSERİ İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 

Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 / 09 / 2020 Cuma günü Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Zümrüt Mah. Kadir Has Cad. No:5 Kocasinan/KAYSERİ adresinde saat 10.00 da yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 19 / 09 / 2020 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. İlanen duyurulur.

                                                                      

                                                   YÖNETİM KURULU ADINA

 

                                                    Yönetim Kurulu Başkanı

 

GÜNDEM

 

 • Yoklama ve açılış,
 • Divan Tasnif Heyetinin seçimi,
 • Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
 • Gündemin okunması ve misafir konuşmaları,
 • 2018-2019 yılları Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının ayrı ayrı okunması ve ibrası,
 • 2018-2019 Yılları Yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve ibrası
 • 2020-2021 dönemleri çalışma programının okunması ve onaylanması,
 • 2020-2021 dönemleri tahmini bütçesinin okunması, onaylanması ve bütçe kalemleri arasında ödenek aktarılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği, IPARD, Kırsal Kalkınma Destekleri, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve diğer kamu ve tüzel kuruluşlardan hibe alabilmek üzere proje hazırlamak, sunmak ve projenin uygulanması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine.
 • Hayvancılıkla ilgili kamu tarafından dağıtılacak tüm teşvik ve desteklemelerin birlik aracılığı ile hazırlanması, dağıtılması ve gelen teşviklerden üyelerimizin birliğe olan borçlarının (cari hesaplarının) kesilerek ödenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine.
 • Üyelerin ihtiyaçları ile ilgili araç, gereç ve demirbaşlar ile üretim maddelerinin temini ve yurt içi ve yurt dışından canlı hayvan temin edilmesi ve bununla ilgili her türlü sözleşme yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesine.
 • Şube ve alım satım merkezlerinin açılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine.
 • Merkez Birliğince uygulanacak olan yatırım projelerine katılım hususunun görüşülerek katılım miktarının belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine.
 • Gayrimenkul satın alınması halinde satın alınacak gayrimenkulün yerinin, niteliğinin azami fiyatının ve alımda takip edilecek yolun belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna Yetki verilmesine.
 • İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usul ve esaslarının belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine.
 • Birlik personelinin kadro, ücret ve yolluklarının belirlenmesi ile Canlı ve cansız demirbaşların terkini hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine.
 • Amaç ile ilgili kuruluşlara iştirake karar vermek ve katılma paylarını belirleme hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine.
 • Her türlü kiralama konusunda karar alınması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesine.
 • Yıllık Islah bedelinin(soy kütüğü hizmet bedelinin) tespit edilmesi ve ödeme şeklinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine.
 • Üye giriş aidatı ve üye yıllık aidatlarının mevzuata göre belirlenmesine.
 • Ana sözleşmenin devredilebilen yetkilerinin yönetim kuruluna devredilmesi hususunun görüşülmesine.
 • Bilumum Bankalar ve diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilecek kredi ve yardımlar ile gerçekleştirilecek yatırımların yapılmasına ve iş ve işlemlerle ilgili olarak yönetim kuruluna yetki verilmesine.
 • Birlik üyelerinin büyükbaş hayvanları ve büyükbaş hayvan ürünlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan tedariklerde, il birliğince satın alınan hayvan, süt vb. hayvan ürünleri için yetiştiricilere avans ödemesi yapılması ve ödenecek avans tutarlarının limitlerini belirlemek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesine.
 • İlimizde uygulanacak teknik ve sağlık hizmetleri ilgili ücret ve ödentiler ile aidat ve katılım payı tutarlarının belirlenmesi ve uygulanması için Yönetim kuruluna yetki verilmesine.
 • İktisadi işletmenin iş ve işlemlerinin yürütülmesi için ayni, nakdi, finansal kaynakların aktarılması hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 • Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin Huzur Haklarının ve yolluklarının mevzuata göre belirlenmesine.
 • Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği Temsilcilerinin seçimi;
 • Dilek ve temenniler,
 • Kapanış,

Resimlerin üzerine tıklayarak büyük boyutlu hallerini ve varsa açıklamalarını görebilirsiniz.